Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen


05-01-2023

Van de levensmiddelen op de Nederlandse markt die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2021 in een steekproef analyseerde, bevatte 3 procent meer dan de toegestane maximale residulimiet (mrl) aan bestrijdingsmiddelen.

In 2021 nam de NVWA monsters bij 453 Nederlandse levensmiddelenexploitanten. In totaal ging het om 3.080 levensmiddelen. Bij 93 producten werd de mrl overschreden. Deze producten mochten niet worden verhandeld.

Aan de buitengrens van de Europese Unie (EU), bij Nederlandse havens en luchthavens, bemonsterde de NVWA 812 levensmiddelen. Hiervan voldeden er 66 ofwel 8 procent niet aan de mrl. Deze producten mochten niet worden geïmporteerd.

 

Andere eisen

Producten van buiten de EU bleken vaker niet aan de eisen te voldoen dan producten die in de EU zijn geteeld. Dit komt waarschijnlijk doordat de producten lang onderweg zijn en tijdens het transport bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om bederf tegen te gaan. Ook gelden er andere wettelijke eisen in landen buiten de EU.

Binnen de EU is vastgesteld hoeveel residu van een bestrijdingsmiddel er in een levensmiddel mag zitten. De wettelijke limiet geldt voor alle levensmiddelen die in de EU worden verkocht. In Nederland houdt de NVWA toezicht op de mrl’s voor levensmiddelen. Dit gebeurt door steekproeven bij levensmiddelenbedrijven.

Bij 27 monsters constateerde de NVWA dat deze meer residu bevatten dan een consument in korte tijd binnen mag krijgen. Daardoor ontstond volgens de autoriteit een risico voor de volksgezondheid. Het ging om producten die al in de handel waren. Dit is een ernstige overtreding. De betreffende overtreders hebben een bestuurlijke boete gekregen.

Tekst en foto: Haijo Dodde

WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken Zes nieuwe middelen en twee uitbreidingen Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro

Meld u aan voor onze nieuwsbrief