Het verstrekken van noodvergunningen voor neonicotinoïden en de ontwikkeling van vervangingsmiddelen daarvoor, die ingrijpen op dezelfde neurale mechanismen bij insecten, bedreigen bestuivers en andere insecten. Dat zegt adviesraad EASAC.

De EASAC is de Wetenschappelijke Adviesraad van de Europese Academies. In het recente rapport onderzoekt de raad de effecten van neonicotinoïden en de gevolgen daarvan in het huidige debat. Onderzoeker Claudia de Lima e Silva van Wageningen Universiteit en Research is medeopsteller.

Volgens het rapport bedreigen de neonicotinoïden nog steeds de toekomstige voedselvoorziening. Europese lidstaten zoeken de mazen in de wet door noodvergunningen te geven voor de toepassing van neonicotinoïden in suikerbieten en koolzaad. De tweede bedreiging die de raad ziet is de ontwikkeling van vervangingsstoffen, die aangrijpen op dezelfde neurale mechanismen bij insecten. Potentieel zijn dergelijke stoffen even gevaarlijk als de neonicotinoïden, omdat ze voor een zeer breed aantal soorten giftig zijn.

De raad adviseert om volop in te zetten op geïntegreerd plaagmanagement (IPM). Dat systeem geeft boeren de mogelijkheid te minderen met chemische middelen en meststoffen, aldus het advies. „Zelfs met de doelstelling van de EU om de toxische belasting met 50 procent te verminderen, hebben we nog een lange weg te gaan voordat we een werkelijk duurzame landbouw bereiken. Maar zonder versterking van de regelgeving en de testprocedures komen we niet eens in de buurt”, concludeert Claudia de Lima e Silva.