Het Ctgb heeft twee onkruidmiddelen en een insecticide toegelaten in granen, maïs en grasteelt. Het college liet insectenbestrijdingsmiddel Acelepryn toe in de teelt van gras voor gazon, speelweide en sportvelden inclusief graszodenteelt. Onkruidmiddel Flurostar Forte kreeg een toelating in diverse granen, maïs en cultuurgrasland. Onkruidmiddel Altivate is toegelaten in wintertarwe, winterrogge en triticale.

Bij de vergadering van eind maart kwam het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden verder met drie uitbreidingen. Fungicide Allstar kreeg een uitbreiding in kleine toepassingen in binnen- en buitenteelt van bloembollen en voor vaste planten en wortelstokken. Groeiregulator Novagib kreeg een uitbreiding voor de kersenteelt. De derde uitbreiding betreft insecticide Flipper Plus.

Flipper Plus

De uitbreiding voor dit middel op basis van vetzuren en kaliumzouten betreft met name de bedekte teelten. Het gaat daarbij om (klein)fruit, consumptieaardappelen (bedekte teelt!), groentegewassen, peulvruchten, vruchtgroenten, koolachtigen, wortelgewassen, knollen, knoflook, bosui en sjalot uit bedekte teelt, kruiden, bloembollen en –knollen, siergewassen, vaste planten en boomkwekerijgewassen en zadenteelt en veredeling. Voor de uitgebreide lijst is het handig om de internetpagina van het Ctgb te raadplegen.

Twee middelen verdwijnen. Insecticide Actellic 50 is per direct van de lijst. De verkoop van fungicide Latitude XL is afgelopen na eind september. Het middel heeft een opgebruiktermijn tot en met mei 2025.