Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

NFO doet verzoek voor gecombineerde emissiereductie windhaag


01-09-2022

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft onlangs een concreet verzoek ingediend om de gecombineerde emissiereductie van spuittechnieken en een windhaag op te nemen in de lijst met driftreducerende technieken en maatregelen.

Een windhaag geeft een extra emissiereductie op percelen waar wordt gespoten met driftreducerende spuittechnieken. maar deze gecombineerde emissiereductie is niet opgenomen in de Drift Reducerende Techniek-klassen (DRT-lijst). Het blijkt niet uitvoerbaar en betaalbaar om op basis van onderzoek combinatiemogelijkheden vermeld te krijgen in de DRT-lijst.

NFO vroeg de afgelopen twee jaar hiervoor aandacht via het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Daarbij heeft de telersorganisatie de mogelijke werkwijze uitgedacht en toegelicht. NFO weet dat er draagvlak is voor deze werkwijze en heeft daarom nu een aanvraag ingediend.

In de aanvraag roept NFO op de driftreductie van spuittechnieken in de DRT 75 en 90 met twee klassen te verhogen, wanneer rondom het perceel een voldoende hoge en dichte windhaag staat. Voor spuittechnieken in de DRT 95 en DRT 97,5 kan de klasse volgens de telersorganisatie met één stap omhoog. Dit najaar wordt bekendgemaakt of de aanvullende driftreductie van de windhaag daadwerkelijk wordt opgenomen in de DRT-lijst.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Han Reindsen

Toelatingen en uitbreidingen in akkerbouw en kleine teelten 24 teeltconcepten dragen bij aan gewasbeschermingsdoelen Hoogheemraadschap controleert op lozingen van afvalwater Afzet gewasbeschermingsmiddelen steeg met 7 procent Nieuwe afspraken voor Wet gewasbescherming en biociden NFO doet verzoek voor gecombineerde emissiereductie windhaag Ctgb: middel tegen onkruid in graan VACATURE Productmanager Spuitlicentie.nl LTO adviseert akkerbouwers om emissie te voorkomen Meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht in Duitsland in 2021

Meld u aan voor onze nieuwsbrief