Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Na de graanoogst met de Bodemkaart van BioScope aan de gang


17-08-2020

Na de graszaad- of tarweoogst is het een goed moment om de drainage van een perceel aan te pakken, te diepwoelen of plaatsspecifiek compost te strooien. De Bodem(zone)kaart van BioScope is dan een handig hulpmiddel.

‘De akkerbouwer kijkt na de graanoogst vooruit: welke gewassen komen volgend jaar waar te staan, wat is een handig bouwplan en welke percelen zijn geschikt om te huren’, zegt Jeroen Verschoore van BioScope. ‘De droge omstandigheden van de zomer zijn geschikt om de drainage aan te pakken en andere werkzaamheden aan de grond te doen. We ondersteunen de boer of loonwerker daarin met twee bijzondere bodemkaarten.’

De eerste variant is de Bodemzonekaart. Die is te koop via de FieldScout-app van BioScope. ‘Daarmee heeft de teler voor enkele euro’s een bodemscan. Voor veel telers zegt dat al heel veel. De Bodemzonekaart toont de verschillende bodemzones in een perceel. Goed zichtbaar zijn zaken uit de geschiedenis van het perceel, zoals de akkerbouwer zelf vaak herkent: Een oude kreek, dijk, sloot of samengevoegde percelen kun je goed terugvinden op die kaart, maar ook de zware en lichte plekken. Het voldoet prima om een taakkaart voor compost strooien te maken. En in combinatie met de hoogtekaart is het een geschikt hulpmiddel om te kilveren of de drainage te verbeteren.’ Deze kaart geeft vaak al veel informatie om in het veld te gaan kijken naar afwijkingen en de oorzaken daarvan. Tijdens de teelt is deze kaart ook een handig hulpmiddel om oorzaken van achterblijvende groei op te sporen.

De tweede variant noemen we de ‘Absolute Bodemkaart’. Die geeft op basis van referentiemonsters absolute getallen over het kleigehalte, de zuurgraad en het organisch stofgehalte. ‘Wij van BioScope geven aan waar je het beste kunt prikken of laten prikken voor de monsters en kunnen dit ook voor de klant uitvoeren. Als je in augustus zo’n kaart maakt, heb je nog alle gelegenheid om er wat mee te doen. De kaart is ook in het volgende voorjaar bruikbaar bij de keuze van het type gewas of de zaai-of plantafstand. Suikerbieten zou je bijvoorbeeld op de zwaardere delen wat wijder kunnen planten om de tarra lager te maken.’

Overzicht

Het is een mooie tweetraps benadering: De Bodemzonekaart geeft een goede eerste indruk. Zijn daarop ruime verschillen te zien, dan loont het meer om een absolute kaart te maken. De absolute kaart geeft een scherper beeld voor het bepalen van variaties in teelthandelingen. Vanwege de monsters is het iets meer werk om te maken. BioScope maakt er een overzichtelijk rapportje van.

Er zijn tal van toepassingen. Zo zijn de bodemkaarten van dienst bij het variabel poten en zaaien, bij het gebruik van bodemverbeteraars en het toepassen van (bodem)herbiciden. ‘Gebruik de rustige periode om er wat op te studeren. Daarnaast kan je de Bodemkaart meenemen bij het scouten gedurende het groeiseizoen. Is er een slechte plek te zien, dan kan je kijken of het ligt aan de hoogte, of dat je wat afwijkends hebt gedaan. Zo leer je van de percelen.’

Herkomst verboden middelen in oppervlaktewater onduidelijk Ctgb: toelating groeiregulator graan en uitbreiding drie middelen WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken

Meld u aan voor onze nieuwsbrief