De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is in 2021 gedaald naar 9,4 miljoen kilo werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de middelenafzet sinds 2018 onder de 10 miljoen kilo werkzame stof blijft. In 2021 is er 3,3 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen verkocht voor de bestrijding van schimmels en bacteriën. Dat is ruim 17 procent minder dan in 2020. Dat komt vooral door het vervallen van afzet voor mancozeb.

Dat in het natte jaar 2021 de middelenverkoop van fungiciden lager was dan in het droge groeiseizoen van 2020 is opvallend, stelt het Compendium voor de Leefomgeving. Doorgaans leiden droge en warme zomers tot een lager middelengebruik en natte en/of koude zomers juist tot een hoger middelengebruik.

Insecticiden en acariciden

Verder blijkt uit de CBS-cijfers dat in 2021 bijna 2,7 miljoen kilo aan middelen is verkocht voor het bestrijden van insecten en mijten. In 2020 was dat nog 2,4 miljoen kilo, dus 10 procent lager. De middelenafzet voor insecticiden en acariciden zit de laatste drie jaar in de lift, vooral door de verkoop van paraffineolie.

Voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding is in 2021 2,6 miljoen kilo aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Dat is 0,034 miljoen kilo minder dan in 2020, oftewel 1 procent. Sinds 2018 is er een geleidelijke daling zichtbaar in deze categorie. De 0,9 miljoen kilo aan overige verkochte middelen dienen voor grondontsmetting, plantengroeiregulatie en slakkenbestrijding.

In deze categorie is sinds 2017 een geleidelijke stijging te zien, maar tussen 2013 en 2017 juist een daling. In de periode 2011-2013 was het middelengebruik nog 1,8 miljoen kilo. De afzet van overige middelen is de laatste jaren 1 miljoen kilo lager dan in 2013 door het minder toepassen van metam-natrium als grondontsmettingsmiddel. Voor slakkenbestrijding valt op dat er in 2021 juist een verdubbeling is ten opzichte van 2020.