De emissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen in Flevoland is goed mogelijk met praktische en efficiënte maatregelen. Dat blijkt uit de praktijkproeven perceelafspoeling die in 2021 en 2022 in deze provincie zijn gedaan.

Gewasbeschermingsmiddelen komen onder andere met water van landbouwpercelen via oppervlakkige afspoeling in de sloot, constateren onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies, Delphy en Delphy Improvement Centre. Vooral op lichte zavel is dit een belangrijke route.

In 2021 en 2022 heeft praktijkonderzoek inzicht gegeven in de omvang van deze wijze van afspoeling en de effectiviteit van maatregelen tegen emissie via afspoeling. In 2023 en 2024 krijgt dit onderzoek een vervolg om de maatregelen te verbeteren en de oorzaken van emissie via afspoeling beter in beeld te krijgen. Het onderzoek gebeurt op lichte zavel in de Noordoostpolder en op zware zavel in Oostelijk Flevoland.

In de praktijkproeven wordt nagegaan in welke mate oppervlakkige afspoeling optreedt en welke factoren daarop van invloed zijn. Maatregelen tegen afspoeling en de praktische toepasbaarheid daarvan in de boerenpraktijk worden onderzocht.

Wafeltjesrol

In het onderzoek gaat het om het aanbrengen van een reliëf met een wafeltjesrol, de inzet van een woeltand en verschillende typen bezinking- of infiltratiegreppels. De wafeltjesrol maakt ondiepe infiltratieputjes in de bodem tussen de ruggen.

Vorig jaar bleek deze maatregel effectief. Bij buien waarbij meer dan 40 liter water afspoelde van de controleveldjes, zorgde het reliëf voor driekwart minder afspoeling. De woeltand trekt de grond tussen de ruggen los, waardoor water beter kan infiltreren. Ook infiltratiegreppels bleken effectief.