De Milieu-indicator Gewasbescherming (MIG) is volgend jaar beschikbaar voor gebruik. Daarmee kunnen boeren en tuinders, samen met hun adviseurs en ketenpartijen, de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen en waar mogelijk verlagen.

De MIG is ontwikkeld in opdracht van een breed consortium van partijen uit de land- en tuinbouw en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij willen met de MIG de samenleving en marktpartijen een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld geven van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen op de bodem, het waterleven en populaties insecten en vogels.

Doel is om door het gebruik van de MIG de verduurzaming van teelten zowel binnen als buiten Nederland te stimuleren. Belangrijk onderdeel van de milieu-indicator is de koppeling met bestaande certificeringsschema’s als Global Gap, MPS en On the way to PlanetProof en ook dataregistratiesystemen.

Koppelen

Verder wordt beoordeeld hoe de MIG kan worden gekoppeld aan andere initiatieven, zoals CO2-footprintmethodieken, voor respectievelijk de sierteelt- en groenten- en fruitsector.

In een webinar op dinsdag 7 maart wordt een toelichting gegeven op de afronding en implementatie van de MIG. Binnenkort publiceert Wageningen University & Research het eindrapport van de publiek-private samenwerking MIG.

 

Tekst en foto door Job Hiddink.