Met name de kleine teelten krijgen nieuwe middelen tegen onkruiden en schimmels tot hun beschikking. Tijdens de laatste vergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) werd dat besloten. Het gaat veelal om tuinbouwmatige teelten en bijzondere akkerbouwgewassen.

In zetmeelaardappelen, consumptieaardappelen en maïs kreeg het onkruidmiddel Rim 25 WG een toelating als na opkomst toepassing. Onkruidmiddel Roundup Dynamic kreeg in een breed aantal akkerbouw- en tuinbouwmatige teelten een toelating met de voor andere glyfosaathoudende middelen bekende restricties.

Schimmelmiddel Kenja kreeg in een reeks bedekte en onbedekte teelten een toelating. Het betreft groenten, fruit en kruiden. Zaadbehandelingsmiddel Prepper 480 FS mag toegepast worden in diverse groenten, kruiden en uiachtigen. Het Ctgb wees dit middel af voor snijbiet, veldsla en enkele vruchtgroenten, omdat de werking daarin onvoldoende was. Het Ctgb geeft een overzicht van alle toepassingen in de maandelijkse publicatie van de collegebesluiten.

Bij de uitbreidingen drie onkruidmiddelen en een schimmelmiddel. Goltix WG kreeg toelating als onkruidbestrijder in een reeks groenten en siergewassen en in de veredeling en zaadteelt voor kleine gewassen in de akkerbouw en de kruidenteelt. Centium 360 CS mag ingezet worden tegen onkruiden in de zaadteelten voor groenbemesters, koolachtigen en bloemzaden. Kezuro werd uitgebreid als onkruidmiddel in de voederbietenteelt. Details over de gewassen waarin deze onkruidmiddelen toegepast mogen worden staan op de internetpagina van het Ctgb en op de etiketten.

Schimmelmiddel Serifel op basis van een Bacillus-stam kreeg uitbreidingen voor veel gewassen in de akkerbouw, voerproductie, pseudogranen, vezels, kleurstoffen en de latexproducerende Russische paardenbloem. Daarbovenop mag Serifel in fruit en kleinfruit, groenten, noten, zoete aardappel, wortelgewassen en bieten. Deze lijst is lang en behelst ook vermeerdering, veredeling, boomkwekerij, vaste planten, bollen en bloemen.