Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kwam op de vergadering van eind januari met toelatingen in aardappelen, suikerbieten en diverse tuinbouwmatige teelten en akkerbowgewassen.

Het schimmelbestrijdingsmiddel Gadarock kreeg een toelating als gewasbehandeling in aardappelen. Schimmelbestrijdingsmiddel Karma kreeg een uitbreiding in de open teelt van wortelen.

Insectenmiddel Belem 0.8 MG kreeg een toelating in een reeks akkerbouw- en tuinbouwmatige teelten. Het middel kan bij zaaien en poten ingewerkt worden. De toelating betreft vooral open teelten. Daaronder koolachtigen, pompoenachtigen, suikerbieten, wortelpeterselie, knolselderij, pastinaak, rode biet, koolraap, uien en enkele kleine teelten in groenten en kruiden. De exacte gegevens van de toelatingen zijn na te lezen op de internetpagina van het Ctgb.

De renewal van Roundup gaat gepaard met een serie restricties die het Ctgb meldt op haar website. Deze restricties beperken het gebruik van Roundup, net als het Ctgb dat de afgelopen tijd met andere producten met de werkzame stof glyfosaat al bekendmaakte. Voor een reeks onbedekte teelten gelden toepassingen die pleksgewijs en soms volvelds mogen. Bij de herbeoordeling en verlenging zijn vaak maximale doses verlaagd en gelden nieuwe voorwaarden.