De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Duitsland is vorig jaar met 1,4 procent gestegen naar 48.683 ton. Dat blijkt uit cijfers van het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

De afzet van herbiciden lag in 2021 op 16.114 ton, 10 procent boven het niveau van 2020. De hoeveelheid glyfosaat die op de Duitse markt komt, is de afgelopen twee jaar met 30 procent gestegen, heeft het Duitse Bioland berekend.

De verkoop van fungiciden nam vorig jaar met 2 procent toe naar 9.699 ton. De verkoop van insecticiden daalde met bijna 30 procent naar 776 ton. BVL geeft de cijfers inclusief en exclusief inert gas (vooral CO2 bij bewaring). Zonder inert gas was het verkoopcijfer in 2021 28.945 ton tegen 27.841 ton in 2020.

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen zit in Duitsland stijgt sinds 2018, terwijl in de jaren daarvoor het verbruik schommelde. In de afgelopen twintig jaar is de afzet niet zo hoog geweest. Het totale aantal gewasbeschermingsmiddelen dat eind 2021 in de Bondsrepubliek werd aangeboden, lag op 950. De hoeveelheid werkzame stoffen bedroeg 281.

Tekst: Joost van Winsen
Foto: Han Reindsen