Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Ede krijgt half juni een nieuwe secretaris-directeur. Marcel van Raaij volgt op 15 juni Ingrid Becks-Vermeer op.

Van Raaij was eerder werkzaam bij de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw en voor de NVWA en het RIVM. Hij is volgens het Ctgb-persbericht ervaren in de risicobeoordeling van chemische verbindingen. Hij studeerde medische biologie en is gepromoveerd in dierfysiologie.

Het Ctgb-bestuur stelt dat Van Raaij een zeer geschikte nieuwe leidinggevende is. Voorzitter Rob van Lint zegt dat de kennis van het nationale en Europese speelveld van belang is, nu de toelating van middelen vaak in de publieke belangstelling staat.

Lees meer over Marcel van Raaij op de internetpagina van het Ctgb.