Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

LTO noemt Europese wetgeving gewasbescherming gemiste kans


27-06-2022

LTO Nederland vindt de nieuwe Europese wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen een gemiste kans om een verduurzamingsslag te maken. De belangenorganisatie reageert daarmee op de plannen die de Europese Commissie vorige week heeft gepresenteerd. De Europese Commissie wil het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen 2030 met 50 procent verminderen ten opzichte van 2016.

Het voorstel van de Europese Commissie grijpt hard in op de bedrijfsvoering van Nederlandse boeren en tuinders met bindende reductiedoelstellingen zonder daarbij bruikbare alternatieven te bieden, stelt LTO Nederland.

De belangenorganisatie noemt de voorgestelde aanpak eenzijdig en achterhaald. Eenzijdig, omdat de absolute reductie in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen centraal staat, terwijl het om vermindering van de milieu-impact zou moeten draaien. Achterhaald, omdat Nederland, mede op initiatief van LTO, al een transitie naar weerbaarder teelten inzet.

Geen perspectief
‘In de nieuwe Brusselse regels staan het voorschrijven van regels voor boeren en tuinders en de administratie centraal. Er wordt geen enkel perspectief geboden om te komen tot weerbare teeltsystemen en planten. Die transitie zetten we in Nederland, mede op initiatief van de boeren en tuinders van LTO, al in met het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’, zegt Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten.

Baecke stelt dat het Europese voorstel daarom ‘absoluut niet bijdraagt aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. Een gemiste kans’.

De voorgestelde Brusselse regels hebben een eenzijdige aanpak, vindt LTO. Er wordt gestuurd op absolute reductie in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in kilo’s. ‘De mogelijkheden voor boeren en tuinders om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder te verduurzamen ontbreken, terwijl er tal van mogelijkheden zijn, zoals de toelating van laagrisicostoffen, basisstoffen en groene en biologische middelen’, zegt Baecke.

Tekst: René Bouwmeester
Foto: Han Reindsen

Nieuwe middelen in bieten en wintergraan Meer aandacht nodig voor beperken emissie van middelen Oorzaak gewasbeschermingsproblemen verdient meer aandacht Noodvergunningen neonics en vervangingsmiddelen slecht voor bestuivers Milieu-indicator Gewasbescherming berekent impact middelen Adema wil onafhankelijk advies gewasbescherming verplichten Delphy komt met gids voor groene middelen in open teelten Ctgb: toelatingen in aardappelen, bollen en maïs Milieu-indicator Gewasbescherming volgend jaar gereed Vertify onderzoekt biologische gewasbescherming in tulpen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief