Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

LTO-leden ongerust over handhavingsverzoeken milieuorganisaties


31-01-2022

LTO Nederland constateert onrust bij haar leden over de handhavingsverzoeken die milieuorganisaties onlangs bij de provincies hebben ingediend. Meerdere leden hebben van hun omgevingsdienst bericht gehad over het uitvoeren van het handhavingsbezoek.

LTO Noord, ZLTO en de LLTB hebben contact met provincies over de ingediende verzoeken. Ook hebben zij gesprekken gevoerd om een toelichting te geven op het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Hierbij hebben de regionale LTO-organisaties nadrukkelijk aangegeven dat de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en wettelijke kaders.

In dit onderzoek wordt onder meer getoetst of middelen veilig zijn voor het milieu en water. Een toegelaten middel dat volgens voorschrift wordt gebruikt, is veilig. Ook is er sprake van ‘bestaand gebruik’ in relatie tot de Wet natuurbescherming. LTO Nederland en de regionale LTO’s blijven de ontwikkelingen volgen. LTO Noord, ZLTO en de LLTB houden contact met de provincies.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Haijo Dodde

WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken Zes nieuwe middelen en twee uitbreidingen Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro

Meld u aan voor onze nieuwsbrief