LTO Nederland constateert onrust bij haar leden over de handhavingsverzoeken die milieuorganisaties onlangs bij de provincies hebben ingediend. Meerdere leden hebben van hun omgevingsdienst bericht gehad over het uitvoeren van het handhavingsbezoek.

LTO Noord, ZLTO en de LLTB hebben contact met provincies over de ingediende verzoeken. Ook hebben zij gesprekken gevoerd om een toelichting te geven op het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Hierbij hebben de regionale LTO-organisaties nadrukkelijk aangegeven dat de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en wettelijke kaders.

In dit onderzoek wordt onder meer getoetst of middelen veilig zijn voor het milieu en water. Een toegelaten middel dat volgens voorschrift wordt gebruikt, is veilig. Ook is er sprake van ‘bestaand gebruik’ in relatie tot de Wet natuurbescherming. LTO Nederland en de regionale LTO’s blijven de ontwikkelingen volgen. LTO Noord, ZLTO en de LLTB houden contact met de provincies.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Haijo Dodde