Resten van gewasbeschermingsmiddelen komen vaak in de sloot terecht. Dit is niet alleen belastend voor het milieu maar het heeft ook als gevolg dat er strengere regels bedacht worden voor het gebruik van deze middelen of dat ze zelfs verboden worden. Meestal zal het reinigen van de veldspuit, zaai- of pootmachine op uw erf plaatsvinden omdat u daar beschikt over stromend water. Om uitspoeling naar de natuur te voorkomen is het nodig om gebruik te maken van een goed ingerichte wasplaats met passend zuiveringssysteem.

De wasplaats
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie filtert geen gewasbeschermingsmiddelen en daarom is een aparte verwerking van het spoelwater nodig. Met een vloeistofdichte vul- en wasplaats vangt u het water op en sijpelt het niet door naar het grondwater. Bij voorkeur is de plaats ook overdekt zodat regenwater niet onnodig meegenomen wordt in het verwerkingsproces van de reststoffen. Vervolgens gaat het spoelwater verder het proces in om de gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Het voordeel van een vaste vloeistofdichte wasplaats is dat het weinig onderhoud vraagt en hij een groot opvangvolume heeft.

Zuiveringssyteem
Er zijn een aantal verschillende systemen op de markt om de opgevangen reststoffen te verwerken. Bij systemen die werken op basis van verdamping houdt u nog een residu over dat afgevoerd moet worden. Bij biologische zuiveringssystemen worden de reststoffen direct afgebroken waardoor u geen restanten heeft. Bijvoorbeeld het Biofilter kan gebruikt worden het zuiveren van maximaal 3 á 4m³ water per jaar. Heeft u meer capaciteit nodig dan is de Phytobac het meest geschikt.

Biologisch verantwoord
De Phytobac is ontwikkeld door Bayer Crop Science en Beutech Agro. Het is een volledig gesloten systeem van duurzame kunststof en kan ongeveer 2.500 liter per jaar zuiveren. De installatie wordt modulair opgebouwd dus u kunt eenvoudig een module toevoegen als dat nodig is. Een uitgekiend mengsel van aarde en stro in de bak draagt zorg voor een optimaal bodemleven. De aarde is afkomstig van de toplaag van de percelen van het bedrijf waar de Phytobac wordt geïnstalleerd. De toplaag bevat namelijk bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen die het bedrijf gebruikt. De micro-organismen breken alle restvloeistoffen en reinigingswater af zonder enig restafval. Een volautomatisch systeem: volledig, veilig en zonder enig restafval.

Extra belastingaftrek
Daarnaast komt u met de aanschaf van een duurzaam zuiveringssysteem in aanmerking voor belastingaftrek via MIA/Vamil. Het modulaire systeem van Beutech Agro wordt afgestemd op uw specifieke situatie zodat er zo efficiënt mogelijk opgebouwd kan worden.

Tip: Als LTO-lid krijgt u op deze toekomstbestendige oplossing nog eens 5% korting. Kijk op ltoledenvoordeel.nl/phytobac