Verzekeringsmaatschappij Interpolis waarschuwt aardappeltelers voor brand in bewaarschuren, nu zij vervangende middelen moeten gebruiken voor de kiemremmer Chloor IPC. Die middelen zijn gevoeliger voor brand, zeker als ze niet goed worden gebruikt.

Daarbij doelt Interpolis op nieuwe methoden als Cropfog, Synofog en Electrofog waarbij gassen door de bewaarschuur worden geblazen. Voor sommige middelen is het nodig om hoge temperaturen te gebruiken. Bij het werken met een ‘oude’ swingfog, een vernevelapparaat, kunnen dan steekvlammen ontstaan.

De hitte die vrijkomt door de hete gasuitlaat, is ook een risico als een aardappelteler werkt met enkelwandige stalen pijpen met een kleine diameter. Vaak worden bij productie van nieuwe middelen etherische oliën gebruikt. De apparatuur die daarvoor wordt ingezet, moet aan de nieuwste normen voldoen.

Verder adviseert Interpolis bij het gebruik van Cropfog, Synofog en Electrofog de omgeving rondom het apparaat vrij te houden van brandbare materialen. Daarnaast is het volgens de verzekeringsmaatschappij belangrijk om blusapparatuur binnen handbereik te hebben.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Haijo Dodde