Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Goedkeuring benfluralin mogelijk ingetrokken


27-01-2021

De Europese Commissie wil de toelating intrekken voor benfluralin, de werkzame stof in onder meer het veelgebruikte herbicide Bonalan. De Europese landbouwministeries stemmen daar deze week over.

Benfluralin wordt toegepast in gewassen zoals cichorei, peulvruchten, sla en koolgewassen. Omdat het gebruik hiervan risico’s met zich meebrengt voor vogels, zoogdieren en waterorganismen, wil de Europese Commissie de toelating van benfluralin niet hernieuwen.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is positief over het voorstel om de toelating van benfluralin te schrappen. Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij van plan is in te stemmen met het intrekken van de goedkeuring voor het middel.

Prosulfuron
De Europese landbouwministers stemmen ook over de toepassing van de werkzame stof prosulfuron die onder meer wordt gebruikt in mais. Dit middel mag nu maar eens in de drie jaar worden toegepast vanwege mogelijke risico’s voor het grondwater. De Europese Commissie wil die beperking schrappen, omdat blijkt dat jaarlijkse toepassing mogelijk is zonder risico’s voor het grondwater. De Nederlandse delegatie is van plan in te stemmen met deze wijziging.

Voor de teelt van aardbeien en tomaten komt waarschijnlijk een nieuw fungicide beschikbaar. Het betreft een extract van gekiemde zaden van witte lupine. De Europese Commissie stelt voor deze werkzame stof goed te keuren als laagrisicostof. Het Ctgb is positief over dit voorstel. Schouten laat weten dat Nederland groen licht zal geven.

Tekst: Mignon van Dijk

Emissieprotocollen geven akkerbouwer houvast Afzet gewasbeschermingsmiddelen in EU blijft redelijk stabiel Twee fungiciden en twee herbiciden toegelaten Ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen stijgt Opgebruiktermijn voor stapelmiddelen stopt op 6 oktober Proef met naleving middelengebruik in gerberateelt Tijdelijke vrijstelling Verimark in paprikateelt Toelatingen fungiciden en herbiciden Graanhandel vraagt om uitzonderingsregel residuen Minister weerlegt conclusies PAN Nederland over residuen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief