De zomervergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden levert een korte lijst uitbreidingen, wijzigingen, hernieuwingen en ingetrokken middelen op. Het Ctgb liet geen nieuwe middelen toe.

Het schimmelbestrijdingsmiddel Proclaim kreeg een uitbreiding in verschillende glasteelten, waaronder aardbeien, vruchtgroenten, veredeling en zaadteelt en in snijbloemen, trekheesters, vaste planten en boomteelt. De volledige lijst besluiten van eind juli is te zien in het overzicht van het Ctgb.

De wijziging van schimmelbestrijdingsmiddel Maxim 480 FS komt neer op een uitbreiding in de zaadbehandeling voor kleine toepassingen. Groeiregulator Regulex 10 SG in peer wordt uitgebreid van 1 keer naar 3 keer toepassen.

Het Ctgb verlengde de toelating van onkruidmiddel Pacifica Plus in wintertarwe, winterrogge, triticale en zomertarwe. Groeiregulator AppleSmart kreeg een verlenging van de toelating in appels met verzwaarde toepassingsvoorwaarden.

De ingetrokken middelen zijn allemaal middelen met de werkzame stof isopyrazam. Deze fungicide wordt in verband gebracht met kanker en risico’s voor embryo’s. De lijst ingetrokken middelen betreft Bontima, Reflect, Sunjet Flora, Embrelia en Gigant.

Lees meer over middelentoelatingen en besluiten daarover op de internetpagina van het Ctgb.