De bij Nefyto aangesloten toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen stellen vanaf nu hun gebruiksvoorschriften en aanbevelingen ook elektronisch beschikbaar. Via de gratis Agro E-label-applicatie kunnen gebruikers barcodes op verpakkingen van middelen scannen.

Daarnaast kunnen gebruiksvoorschriften worden ingezien en zijn beschikbare middelen per teelt te selecteren. De app verwerkt geen gebruikersgegevens. Volgens middelenfabrikanten is er een groeiende behoefte om gebruiksvoorschriften van middelen onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen inzien. Het papieren etiket blijft de officiële bron.

Het wordt steeds belangrijker de voorschriften zorgvuldig toe te passen. Ook zijn deze vaak complex. De digitale etiketten moeten eraan bijdragen om de gewasbeschermingsmiddelen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats toe te passen.

Professioneel gebruik
In de Agro E-label app is de volledige etiketinformatie van de gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik te zien. Dat betreft niet alleen de landbouwkundige voorschriften, maar ook de restricties. Verder zijn in de app specifieke voorschriften terug te vinden, bijvoorbeeld voor emissiereductie, persoonlijke bescherming of toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden.

Met de app kunnen gebruikers barcodes op verpakkingen scannen. Binnenkort kan de 2d-matrix hiervoor worden gebruikt. Nederland is het eerste Europese land dat op deze wijze etiketgegevens presenteert. De Europese koepel van middelenfabrikanten, CropLife Europe, werkt inmiddels aan ‘digital label compliance’.

Database Fytostat
De Agro E-label-app is gebaseerd op de database van Fytostat. Aankomend jaar komt er een API beschikbaar. Hierdoor is de database ook voorhanden voor softwareontwikkelaars en leveranciers. Ook andere organisaties kunnen de data-informatie gebruiken en combineren met andere gegevens, zoals weerstatistieken.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Han Reindsen