Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Fonds heeft budget voor toelating van vier fungiciden


04-07-2022

Het Fonds Kleine Toepassingen heeft 69.000 euro beschikbaar gesteld voor de toelating van vier fungiciden in 35 gewassen of gewasgroepen. Dat budget bestaat uit restgelden van vorige fondsen waarmee voor de periode van 2021-2022 een overbruggingsfonds is ingericht.

In de tweede aanvraagronde van het overbruggingsfonds zijn drie aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd. Ook is er nog een aangehouden aanvraag uit de eerste ronde toegekend.

Volgens beleidsmedewerker Jo Ottenheim van de belangenvereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie CropLife NL is de lange lijst met gewassen waarvoor de fungiciden zijn bestemd verbazingwekkend, ondanks alle schaalvergroting in de land- en tuinbouw. Ottenheim is vanuit CropLife NL nauw betrokken bij de activiteiten van het Fonds Kleine Toepassingen.

‘Neem nu een gewas als suikerwortel, Sium sisarum. Dat hoort met recht tot de vergeten groenten. Maar in het fonds is hier gelukkig wel aandacht voor’, zegt Ottenheim.

Gezamenlijk initiatief
Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatingshouders en de overheid. Het fonds biedt financiële ondersteuning voor de toelating van groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders in kleine teelten.

Een van de aangevraagde toelatingen gaat over bestrijding van valse meeldauw in sjalotten. Ook is er een aanvraag in voorbereiding voor een toelating waarmee een grote range van groentegewassen moet worden beschermd tegen bodemziekten zoals phoma, alternaria en rhizoctonia.

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Top Onions

Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro Tweede Kamer wil middelenverbod in grondwaterbeschermingsgebied Vooral aardappeltelers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen Toelating feromoonmiddel tegen Tuta absoluta in nachtschadeachtige vruchtgroenten LNV draagt bij aan onderzoek naar neonicotinoïden in bieten Percentage groene middelen stijgt naar 30 procent in 2025 Overheid mag bepaalde toepassingen middelen beperken Tweede Kamer pleit voor alternatieven verdwenen middelen Toelatingen en uitbreidingen in akkerbouw en kleine teelten 24 teeltconcepten dragen bij aan gewasbeschermingsdoelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief