In de strategie voor 2024 tot en met 2027 wil het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden de doorlooptijden van nieuwe toelatingen versnellen. Daarbij wil het college de verduurzaming versnellen en beter inzicht in de langetermijngezondheidseffecten van middelen krijgen.

Het Ctgb maakt de strategie bekend op de eigen webpagina.  Volgens het college komt de strategie tegemoet aan de signalen uit samenleving, bedrijfsleven en politiek. Eind 2023 zal er een speciaal loket komen voor aanvragen die bijdragen aan de verduurzaming van de gewasbescherming. Het Ctgb wil het bedrijfsleven ook beter op de hoogte houden van de voortgang van procedures.

Het college spreek dat het vanuit  ‘zijn deskundigheid actief wil bijdragen aan het verder verbeteren van de risicobeoordeling van combinaties van residuen en van neurodegeneratieve ziekten’. Dit komt voort uit de toenemende stroom van publicaties die gewasbescherming linken aan aandoeningen als de ziekte van Parkinson.