Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Fiat voor vier plantgezondheidsprojecten in glastuinbouw


12-07-2021

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft onlangs meerdere projecten goedgekeurd, waaronder vier projecten op het gebied van plantgezondheid. Het gaat om de projecten ‘Masterplan Fusarium 2.0’, ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’, ‘Kas als Ecosysteem’ en ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’.

Het project ‘Masterplan Fusarium 2.0’ richt zich op betere beheersing van fusarium in de glastuinbouw. Dit door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van nuttige organismen tot resistent plantgoed. Het project draagt bij aan oplossingen zonder schadelijke emissies voor de glastuinbouw. Het ‘Masterplan Fusarium 2.0’ bouwt verder op het ‘Masterplan Fusarium (2018-2021)’.

Het realiseren van complementaire weerbaarheidscombinaties is de doelstelling van het project ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’. Dit door het verbinden van onder- en bovengrondse factoren die de weerbaarheid be├»nvloeden, zodat deze elkaar versterken, zodat beter kan worden gestuurd op een weerbare bodem, substraat en gewas. Er is nog onvoldoende inzicht in weerbaarheidscombinaties die elkaar kunnen versterken.

Het doel van het project ‘Kas als Ecosysteem’ betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse teeltsystemen in de glastuinbouw om de hoeveelheid milieu-impact te verlagen en te komen tot een robuust weerbaar ecosysteem in de glastuinbouw. Door dit project vindt versnelling van ontwikkeling, implementatie en toepassing van ecosystemen plaats, zoveel mogelijk gebruikmakend van natuurlijke biologische oplossingen en waar nodig chemische correctie.

Milieu-impact verlagen
Het project ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’ heeft als doel het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken en te komen tot precisietoepassing van de gewasbescherming in de glastuinbouw waardoor de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen afneemt en de milieu-impact via emissie vanuit de glastuinbouw wordt verlaagd. Ook richt het project zich op het effectief inzetten van de nieuwe generatie groene, biologische en laagrisicomiddelen tegen ziekten en plagen.

Tekst: Han Reindsen
Foto: Glastuinbouw Nederland

Herkomst verboden middelen in oppervlaktewater onduidelijk Ctgb: toelating groeiregulator graan en uitbreiding drie middelen WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken

Meld u aan voor onze nieuwsbrief