Met precisietechniek en gesloten vulsystemen kan de landbouw emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder beperken. Dat zegt directeur Caroline Bekkering van de brancheorganisatie voor agrotechniek Fedecom in de maandelijkse nieuwsbrief CropLifeNL Bulletin.

Na het sterk terugbrengen van emissies met driftarme spuittechnieken, vindt Bekkering het verstandig om als sector meer aandacht te geven aan de andere plaatsen waar emissies kunnen ontstaan. Ze denkt daarbij aan het erf, tijdens het vullen. Daar kan een gesloten vulsysteem morsen voorkomen en daarmee pieken door erfafspoeling voorkomen.

Bekkering denkt verder aan spuiten met meer precisie, alleen waar nodig en met variabele afgifte. „Laten we die technieken ten volle benutten.” Gerichte en precieze bespuiting zal het volume gebruikt middel kunnen verlagen, denkt zij. Wet en regelgeving moeten volgens haar ruimte geven aan telers om zo met middelen om te gaan. Europese harmonisatie rond techniek draagt volgens Bekkering bij aan de kansen om stappen te zetten in emissiereductie.

Lees het volledige artikel in het CropLifeNL Bulletin