Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Europol neemt illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag


08-08-2022

Bij een grote gecoördineerde operatie van de Europese politiedienst Europol is in totaal 1.150 ton aan illegale gewasbeschermingsmiddelen in Europa in beslag genomen. Daarbij zijn tien arrestaties verricht.

Onder de naam Silver Axe coördineert Europol jaarlijks controles van de import van en handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Het gaat vooral om namaakmiddelen. Dit jaar werd met de actie 1.150 ton aan illegale middelen in beslag genomen. In 2021 was dat 1.200 ton.

De organisaties die bij de controle zijn betrokken, zien een toenemende inbeslagname van productieapparatuur en grondstoffen die naar Europa worden verscheept. Dit wijst op meer namaakactiviteiten in Europa. De jaarlijkse controleoperatie startte eind januari en werd eind april afgerond.

Zevende keer
De actie vond voor de zevende keer plaats in 25 lidstaten van de Europese Unie en zes derde landen. Naast het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, DG Sante van de Europese Commissie, CropLife Europe en CropLife International waren instanties uit de betreffende Europese landen bij de actie betrokken. Voor Nederland zijn dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Nederlandse douane en CropLife NL.

Europol ziet een toenemende handel van namaakgewasbeschermingsmiddelen in het zuiden van Europa en het Zwarte Zeegebied. Daarnaast blijft China het belangrijkste herkomstland van de illegale gewasbeschermingsmiddelen. Ook worden steeds meer kleinere zendingen met een gewicht tot 10 kilo onderschept. Waarschijnlijk komt dit doordat de autoriteiten meer toezicht houden op onlinewinkels.

Directeur-generaal Olivier de Matos van CropLife Europe stelt dat illegale gewasbeschermingsmiddelen schadelijk zijn voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw. ‘Silver Axe is een belangrijk initiatief en het is goed om aandacht te blijven vragen voor deze vorm van criminaliteit die de duurzame productie van voedsel in gevaar brengt.’

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Waterschap Zuiderzeeland

Toelatingen en uitbreidingen in akkerbouw en kleine teelten 24 teeltconcepten dragen bij aan gewasbeschermingsdoelen Hoogheemraadschap controleert op lozingen van afvalwater Afzet gewasbeschermingsmiddelen steeg met 7 procent Nieuwe afspraken voor Wet gewasbescherming en biociden NFO doet verzoek voor gecombineerde emissiereductie windhaag Ctgb: middel tegen onkruid in graan VACATURE Productmanager Spuitlicentie.nl LTO adviseert akkerbouwers om emissie te voorkomen Meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht in Duitsland in 2021

Meld u aan voor onze nieuwsbrief