Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Efsa erkent: toelating nieuwe middelen duurt te lang


23-05-2022

Op vragen van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) erkende Efsa-directeur Bernhard Url dat het erg lang duurt voordat EU-landen hun nationale toetsing van nieuwe middelen voltooid hebben. Ook erkent de leiding van het agentschap dat veel EU-landen niet beschikken over voldoende onderzoekscapaciteit en ambtelijke deskundigheid om elk nieuw aangeboden middel snel te kunnen toetsen.

Ruissen wees Url erop dat Efsa wel allerlei chemische middelen verbiedt, maar dat er voor de landbouw en veeteelt amper iets anders voor in de plaats komt. Url wees er deze week in de Landbouwcommissie ook op dat het in de procedure voor middelentoelating nu eenmaal een samenspel is tussen Europese en nationale instanties. Bovendien zou het agentschap het budget niet hebben om al die keuringen en onderzoeken geheel voor eigen rekening te nemen.

Politieke keuze
De Efsa-directeur zei dat het uiteindelijk ‘een politieke keuze’ is als er gezegd wordt dat voedsel en gezondheid belangrijk zijn, maar dat politici dan ook de daad bij het woord moeten voegen en er voldoende geld voor in de begroting beschikbaar stellen.

Over het Efsa-besluit om voor de hernieuwde toelating van glyfosaat een jaar langer de tijd te nemen, zei Url dat dit geen kwestie was van het vooruitschuiven van een moeilijk besluit. Hij wees erop dat er enkele honderden onderbouwde reacties zijn binnengekomen.

Nieuw onderzoek nodig
In sommige gevallen is nieuw wetenschappelijk onderzoek nodig, gaf Url aan. Bovendien hebben instanties en EU-landen ook nog eens enkele duizenden opmerkingen ingebracht die ook becommentarieerd moeten worden. De huidige toelatingsperiode van glyfosaat verloopt eind dit jaar.

Het was aanvankelijk de bedoeling de herbeoordeling eind dit jaar gereed te hebben, zodat het in 2023 verlengd of afgewezen kon worden. Nederland zit in een groepje van vier EU-landen die het beoordelingsproces van glyfosaat in de gaten houdt.

Bron: Nieuwe Oogst

‘Spuitlicentie.nl is de ideale manier om de licentie te verlengen’ NVWA ontdekt illegale middelen met glyfosaat in Breda Klaar voor de toekomst door aanleg van wasplaats en Phytobac ‘Precisie biedt mogelijkheden maatwerk bij middelentoelating’ Staghouwer en Tweede Kamer botsen over glyfosaat Uitbreiding laagrisicomiddelen administratief afhandelen RIVM onderzoekt residuen van gewasbescherming in koeienmest Middelen voor kleine teelten bij toelatingen en uitbreidingen Efsa erkent: toelating nieuwe middelen duurt te lang Gewascamera scant breed en stuurt realtime spuit of strooier aan

Meld u aan voor onze nieuwsbrief