Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Droogtestress kan toeslaan in akkerbouwgewassen


19-07-2022

Akkerbouwers moeten waar mogelijk hun gewassen de komende periode beschermen tegen droogte- en hittestress. Dat advies komt van toeleverancier Van Iperen.

Het is op dit moment een hele kunst om de gewassen goed aan de groei te houden, stelt Van Iperen. Na een groeizame periode met voldoende aanvoer van vocht laten nu veel percelen met bijvoorbeeld aardappelen en uien de eerste symptomen zien van droogte. Dat kan voor een deel zijn veroorzaakt door structuurschade op de percelen.

Op tijd beregenen, voor zover mogelijk, is nu van belang. Met de weersvoorspelling voor de komende periode is het volgens Van Iperen ook goed voor akkerbouwers om na te denken over aanvullende maatregelen om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte- en hittestress.

Aminozuren en zeewierextracten
Daarbij kunnen biostimulanten gebaseerd op met name aminozuren en zeewierextracten een belangrijke rol spelen, schrijft de toeleverancier op de eigen website. Aminozuren zijn als bouwstenen voor eiwitten van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van plantencellen.

Zeewierextracten bevatten onder meer citokinine. Dit hormoon houdt de celwanden soepel, waardoor de plant beter in staat is om huidmondjes te openen en te sluiten en daarmee te anticiperen op weersomstandigheden. Ook zorgt het hormoon ervoor dat de plant meer suikers kan aanmaken in zowel bovengrondse als ondergrondse delen.

Van Iperen heeft een brede range van biostimulanten beschikbaar voor onder meer de akkerbouw en de fruitteelt. Het advies is om voorafgaand aan een stressperiode de biostimulanten mee te spuiten met de reguliere gewasbescherming en dit eventueel te herhalen als de stressomstandigheden aanhouden.

Redacteur: Haijo Dodde
Foto: Burt Sytsma Photography

Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro Tweede Kamer wil middelenverbod in grondwaterbeschermingsgebied Vooral aardappeltelers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen Toelating feromoonmiddel tegen Tuta absoluta in nachtschadeachtige vruchtgroenten LNV draagt bij aan onderzoek naar neonicotinoïden in bieten Percentage groene middelen stijgt naar 30 procent in 2025 Overheid mag bepaalde toepassingen middelen beperken Tweede Kamer pleit voor alternatieven verdwenen middelen Toelatingen en uitbreidingen in akkerbouw en kleine teelten 24 teeltconcepten dragen bij aan gewasbeschermingsdoelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief