Uit een experiment met insectendoek rondom een perceel uien blijkt dat dit niet effectief is tegen de uienvlieg. Omdat het doek de vliegen niet buiten het veld houdt, is het bedrijf Veco gestopt met de proef.

Veco in Creil (NOP) is producent en verwerker van zilveruitjes en Parijse worteltjes. Veco-eigenaar Jan Veendrick liet de uienvliegen binnen en buiten het perceel tellen door medewerkers van De Groene Vlieg. Ze telden geen verschil binnen en buiten het net.

Hoewel de grond in de Noordoostpolder zich goed leent voor de teelt van de zilveruitjes, is het probleem met de uienvlieg hier juist spelbreker. Veco teelt op meer plaatsen. De uienvlieg verspreidt zich vliegend laag bij de grond. Toch bleek het 1,2 meter hoge net onvoldoende soelaas te bieden. Veco zal daarom reguliere bestrijdingsmethoden en roofaaltjes inzetten om de teelt te sparen.

Ook op andere plekken in het land, waaronder in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden blijken uienvliegen en bonenvliegen voor aanzienlijke schade te zorgen.

Lees meer over het experiment met insectendoek tegen uienvliegen in Nieuwe Oogst.