Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Delphy werkt aan IPM-strategie voor trayplantopkweek aardbeien


01-08-2022

Phytophthora behoort bij de opkweek van aardbeienplanten tot de belangrijkste ziekten. Door de druk op het middelenpakket wordt het steeds lastiger deze schimmelziekte te bestrijden. Delphy startte er daarom drie jaar geleden een onderzoek naar.

Hierin bekijkt de adviesorganisatie de mogelijkheden om phytophthora met een Integrated Pest Management (IPM)-strategie tegen te gaan. Bij het onderzoek sloot ook het bedrijfsleven aan om hun IPM-aanpak te beproeven en te valideren onder hoge druk van phytophthora in een praktijkconforme setting.

In de IPM-strategie van Delphy wordt een mix gemaakt van bodembiologie en biostimulanten in combinatie met groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal chemische toepassingen is in het schema gereduceerd tot vier toepassingen rondom kritische momenten in de teelt.

Testen en valideren
Ondertussen is het vierde onderzoeksjaar gestart met meer dan tien verschillende objecten vanuit diverse aangesloten bedrijven en Delphy IPM-strategieën. Uit de eerste drie jaar onderzoek is de Delphy IPM-strategie ontwikkeld. Bij een werkende strategie hoort een goede methode om te testen en valideren. ‘Omdat we de beoordelingsmethode steeds hebben geoptimaliseerd, kunnen we significante verschillen goed zichtbaar maken’, zegt Delphy-onderzoeker Vera Theelen.

‘Vooral in de tweede fase, waarbij de objecten in een productieteelt liggen, kun je goed het effect zien van de toepassingen die in de opkweek hebben bijgedragen aan de weerbaarheid van de planten. Bij de IPM-strategie is te zien dat het verschil met onbehandeld steeds groter is geworden en dat de strategie zeker niet onderdoet voor de chemische referentie’, constateert de Delphy-onderzoeker.

Deelnemende bedrijven
Naast de ontwikkeling en validatie van de IPM-strategie van Delphy neemt ook het bedrijfsleven deel aan deze aansluitproeven. Bedrijven als PlantoSys, Plant Health Cure, UPL, Haifa, Koppert Biological Systems, Bodem en Groen en DCM zijn betrokken bij lopende en/of voorgaande onderzoeken.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Proefcentrum Hoogstraten

Nieuwe middelen in bieten en wintergraan Meer aandacht nodig voor beperken emissie van middelen Oorzaak gewasbeschermingsproblemen verdient meer aandacht Noodvergunningen neonics en vervangingsmiddelen slecht voor bestuivers Milieu-indicator Gewasbescherming berekent impact middelen Adema wil onafhankelijk advies gewasbescherming verplichten Delphy komt met gids voor groene middelen in open teelten Ctgb: toelatingen in aardappelen, bollen en maïs Milieu-indicator Gewasbescherming volgend jaar gereed Vertify onderzoekt biologische gewasbescherming in tulpen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief