Voor twaalf fungiciden in de bloembollen en –knollenteelt maakte het Ctgb een voorwaarde bekend. Deze middelen mogen alleen gebruikt worden als de telers zich houden aan het protocol ‘Verwerking restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’.  Verder maakte het college toelatingen bekend in graan en tuinbouwgewassen.

De etiketwijziging in de schimmelmiddelen in de bollenteelt betreft middelen met werkzame stoffen uit de groep azolen. Het Ctgb komt met de aanscherping om de ontwikkeling van resistente schimmels die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid tegen te gaan. Het gaat om triazolen en imidazolen. Bayer, BASF, Syngenta en Adama zijn de producenten van de twaalf middelen waarvoor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden tijdens de februarivergadering tot een etiketwijziging kwam. Het protocol ‘Verwerking restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’ is na te lezen op de internetpagina van het Ctgb.

Nieuwe toelatingen betroffen de groeiregulator Largo in de bedekte teelt van potplanten, stek en snijbloemen van een aantal soorten. Daaronder de soorten alstoemeria, cyclaam, sierkoolaster, lilium, helleborus en euphorbia. In de onbedekte teelt van druiven kreeg schimmelmiddel Alginure Bio Schutz een toelating. Onkruidmiddel Pixxaro kreeg een toelating in graan.

Ruimtebehandeling met het zwavelhoudende Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets kreeg toelatingen in een reeks eetbare en siergewassen. Daarbij diverse vruchtgroenten, kruiden, potplanten, snijbloemen, zaadteelt en veredeling, kleinfruit en vaste planten en boomteeltgewassen. De complete lijst is na te lezen op de internetpagina van het Ctgb. Schimmelbestrijdingsmiddel Limocide op basis van sinaasappelolie is toegelaten in de bedekte teelt van aardbeien, tomaat, paprika, radijs en sierteeltgewassen.

Uitbreidingen

Fungicide Proplant kreeg een uitbreiding als kleine toepassing in de vermeerdering en opkweek van aardbeien en Amistar in de onbedekte teelt van voorjaars en najaars geplante bloembollen en bloemknollen. Property 180SC werd uitgebreid in de teelt van triticale en spelt en de kleine toepassingen winter- en zomerrogge en haver.

Lees hier alles over de laatste toelatingen.