Na de augustusvergadering van het Ctgb maakt het college enkele uitbreidingen voor een viertal middelen bekend.

Herbicide Centium 360 CS krijgt voor de kleine teelten snijbiet, mosterd, rode biet en schorseneer een uitbreiding. Fungicide Fandango krijgt een uitbreiding voor sjalotten. Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt gebruikt voor de bestrijding van valse meeldauw en andere schimmels in vercshillende teelten.

Insecticide Altacor kreeg uitbreidingen voor kleine toepassingen in de sierteelt. De uitbreiding betreft een aantal bedekte teelten van bloembol en –knolgewassen,  potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Voor het biologische insectenmiddel Azatin is de veiligheidstermijn voor de oogst ingekort bij bedekte teelt van komkommerachtigen met eetbare schil.

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft het overzicht wederom geplaatst op de eigen internetpagina.