Telers mogen in granen nieuwe middelen gebruiken. Het betreft insectenbestrijdingsmiddel Quickphos B voor het begassen van granen in de opslag en voor lege opslagruimtes en schimmelbestrijdingsmiddel Silvron Xpro in verschillende graanteelten. Bij de vergadering van eind juni gaf het Ctgb groen licht voor deze middelen.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakte daarnaast uitbreidingen bekend. Herbicide Fresco kreeg uitbreidingen voor Tagetes (Afrikaantjes) in open teelt en voor bloembollen en –knollen behalve gladiool, lelie en tulp. Fungicide Bicanta kreeg uitbreidingen in tarwe en de kleine toepassingen winterrogge, spelt, kanariezaad, zomerrogge en haver.

Oroganic, een insectenmiddel op basis van sinaasappelolie, kreeg uitbreidingen in aardappelen en heel veel kleine teelten. Bij de lijst staan cichorei en witlofpennen, fruit en kleinfruit, bladgroente, peulgroenten, kasgroenten, kruiden, bollen, potplanten, boomkwekerijgewassen, vaste planten, zaden en veredeling. Kijk voor alle details van deze en andere middelen op de webpagina van het Ctgb.

Groeiregulator Next kreeg een uitbreiding voor raaigras en graszaad. Quickphos PT voor de bestrijding van insecten, mollen en woelratten kreeg nieuwe toepassingsvoorwaarden, net als insecten- en mijtenmiddelen Degesch Plate PPP, Phostoxin Bag en Degesch Strip PPP. Biofungicide Integral Pro op basis van een Bacillus-stam kreeg een lagere dosis in vlas en als gevolg daarvan mag er in plaats van 100 kilo nu 130 kilo zaad per hectare gezaaid worden.

Ingetrokken

Na april 2024 vervalt VSM Spirotetramat 100 SC met een opgebruiktermijn tot eind oktober 2025. Insectenmiddelen op basis van de werkzame stof spirotetramat hadden een tijdelijke toelating en verdwijnen allemaal van de markt. Ook Intrabamectin 18 EC, een middel tegen insecten en mijten vervalt. Per 1 mei 2025 valt het doek voor dit middel.