De toelating voor de middelen Nemasol en Monam blijft van kracht. Dat stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De middelen werken op basis van de stof metam-natrium en hebben onder meer een toelating in de teelt van bloembollen, pootaardappelen en in de vermeerdering van aardbeienplanten.

Stichting Bollenboos had bij de bezwaarcommissie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en bij het CBb aangegeven dat de toelatingen onterecht waren. Bovendien stelde de stichting dat het besluit niet was gebaseerd op onderzoeken over toepassing en verspreiding in Nederland. Ook gaf het collectief aan dat gegevens over de mate waarin omwonenden worden blootgesteld aan de middelen nog steeds ontbreken.

Het Ctgb heeft Nemasol en Monam in 2014 tijdelijk geschorst en vervolgens met een aangescherpt gebruiksvoorschrift weer toegelaten. Twee jaar geleden besloot het Ctgb onder een aantal strenge toepassingsvoorschriften tot verlenging van Monam en een herregistratie van Nemasol.

Stichting Bollenboos maakte hiertegen bezwaar en dat leidde tot een beroep. Het CBb stelt dat met de opgelegde voorschriften het risico van Monam en Nemasol voor mensen en dieren aanvaardbaar is.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Unsplash