Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Ctgb: Roundup is veilig voor bijen


25-10-2021

De in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in de naam zijn veilig voor bijen. Dat stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Voorwaarde is dat de middelen volgens de voorschriften worden gebruikt.

Het Ctgb heeft de toegelaten middelen volgens het geldende Europese geharmoniseerde toetsingskader beoordeeld op mogelijke risico’s voor bijen. Dit gebeurde op basis van formuleringsstudies met honingbijen en realistische blootstellingsscenario’s. Het Ctgb verwacht dat de studies met honingbijen ook representatief zijn voor hommels.

Britse onderzoekers publiceerden in april een studie naar het effect van verschillende formuleringen van glyfosaathoudende en niet-glyfosaathoudende middelen op hommels. Zij concludeerden dat formuleringshulpstoffen verantwoordelijk zijn voor de sterfte van hommels en niet de werkzame stof glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup.

‘Niet realistisch’
Het Ctgb acht het Britse onderzoek niet geschikt voor beoordeling van het werkelijke risico van Roundup, omdat het niet uitgaat van een realistische blootstelling van hommels, de dosering per hommel niet bekend is en niet duidelijk is welke formuleringshulpstoffen de waargenomen giftigheid veroorzaakten.

Achttien gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in de naam zijn toegelaten in Nederland. Hiervan bevatten dertien middelen de werkzame stof glyfosaat.

Tekst: Han Reindsen
Foto: Twan Wiermans

Herkomst verboden middelen in oppervlaktewater onduidelijk Ctgb: toelating groeiregulator graan en uitbreiding drie middelen WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken

Meld u aan voor onze nieuwsbrief