De in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in de naam zijn veilig voor bijen. Dat stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Voorwaarde is dat de middelen volgens de voorschriften worden gebruikt.

Het Ctgb heeft de toegelaten middelen volgens het geldende Europese geharmoniseerde toetsingskader beoordeeld op mogelijke risico’s voor bijen. Dit gebeurde op basis van formuleringsstudies met honingbijen en realistische blootstellingsscenario’s. Het Ctgb verwacht dat de studies met honingbijen ook representatief zijn voor hommels.

Britse onderzoekers publiceerden in april een studie naar het effect van verschillende formuleringen van glyfosaathoudende en niet-glyfosaathoudende middelen op hommels. Zij concludeerden dat formuleringshulpstoffen verantwoordelijk zijn voor de sterfte van hommels en niet de werkzame stof glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup.

‘Niet realistisch’
Het Ctgb acht het Britse onderzoek niet geschikt voor beoordeling van het werkelijke risico van Roundup, omdat het niet uitgaat van een realistische blootstelling van hommels, de dosering per hommel niet bekend is en niet duidelijk is welke formuleringshulpstoffen de waargenomen giftigheid veroorzaakten.

Achttien gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in de naam zijn toegelaten in Nederland. Hiervan bevatten dertien middelen de werkzame stof glyfosaat.

Tekst: Han Reindsen
Foto: Twan Wiermans