Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelt dat op basis van herbeoordelingen blijkt dat toegelaten gewasbeschermingsmiddelen geen gezondheidsrisico vormen voor omwonenden van landbouwpercelen. Het College reageert daarmee op een uitzending van Zembla over de kwestie rond een Drentse lelieteler en omwonenden die via de rechter bezwaar maakten tegen de toepassing van middelen in de teelt.

Volgens de redactie van Zembla heeft het Ctgb normoverschrijding ‘weggeredeneerd’ en verzwegen voor de Tweede Kamer en het publiek. Zembla meldt dit donderdagavond in een uitzending over een rechtszaak van omwonenden tegen een Drentse bollenteler.

Lees meer hierover in Nieuwe Oogst: