Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakte na de laatste vergadering van 2023 bekend dat het onkruidmiddel Valentia een toelating heeft gekregen. Het mag als na opkomst toepassing in wintertarwe, wintergerst en maïs gebruikt worden.

Twee andere onkruidmiddelen kregen uitbreidingen voor kleine teelten. Pixxaro mag gebruikt worden tegen onkruiden in graszaad en cultuurgrasland. Roundup Dynamic werd uitgebreid in een reeks van kleine toepassingen. Het mag toegepast worden in bloembollen en –knollen (behalve lelie en tulp) en in de open teelten van bolbloemen en knolbloemen. Verder kreeg het toelatingen in bloemisterijgewassen en in diverse houtige gewassen en vaste planten. Voor het overzicht: bekijk de informatie van het Ctgb.

Het Ctgb liet de biofungicide Tri-Soil toe voor een aantal kleine toepassingen. Tri-Soil mag als schimmelbestrijder gebruikt worden in bonen, bladkool, radijs, bloembollen en –knollen, uitgezonderd tulp en lelie en in diverse bloemisterijgewassen, potplanten snijbloemen en snijgroen en in trekheesters, vaste planten en bloemzadenteelt.

De toelating van twee middelen is beëindigd. Voor de biofungicide Harmonix Turf Defense stopt de aflevring per 30 oktober 2024 en geldt een opgebruiktermijn tot eind mei 2025. Groeiregulator Ormet is per 13 december 2023 van de lijst.