Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het middel Incelo toegelaten. Het is een onkruidbestrijdingsmiddel dat als na-opkomstbehandeling in granen toegepast mag worden in de teelten wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt en durum wintertarwe.

Voor diverse fruitboomgewassen liet het Ctgb het emulgeerbare concentraat Ovitex toe. Ovitex is een mijtenbestrijdingsmiddel op basis van paraffineoliën. In vruchtbomen en -struiken en in vruchtboomonderstammen van appel, peer en houtig kleinfruit mag het middel gebruikt worden. Exacte gegevens over de middelen en hun toelating is te vinden op de internetpagina van het Ctgb en het etiket.

Het insectenbestrijdingsmiddel Verimark kreeg uitbreidingen voor een aantal bedekte teelten. Het betreft de teelt van aardbeien, boon met peul en verschillende vruchtgroenten. Schimmelmiddel Merplus kreeg uitbreidingen voor de onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, bloemenzaden en een reeks houtige sier- en vruchtgewassen.

Lees alle details over de toelatingen in het overzicht van het Ctgb.