Het middel Lalstop G46 WG krijgt een toelating in een groot aantal, met name tuinbouwmatige, teelten. Tijdens de vergadering van eind april gaf het Ctgb groen licht voor de fungicide op basis van een Clonostachys-stam.

Bij de gewassen waarin Lalstop G46 WG toelating kreeg  zitten de bedekte teelt van aardbeien, sla, komkommerachtigen, tomaat, paprika, aubergine en een reeks siergewassen, bloembol- en bloemknolgewassen.

Direct bij de toelating van het schimmelmiddel geeft het college goedkeuring aan het gebruik in de bedekte teelt van witlofpennen, een groot aantal kleinfruitsoorten, groenten en vruchtgroenten, koolachtigen, alliumsoorten, knol-, bol- en wortelgewassen en in diverse siergewassen en houtige soorten.

Voor een precieze lijst kunnen telers de collegebesluiten vinden op de internetpagina van het Ctgb, de etiketten raadplegen of leveranciers en adviseurs aanspreken.

Bij de collegebesluiten van eind april zijn veel middelen op basis van schimmels en bacteriën. Door een wijziging in de toelating van het middel Serifel, kan dit schimmelmiddel ook toegepast worden in de onbedekte teelten van druiven, bloembollen en –knollen. Het eveneens biologische middel Mycotal kreeg een hernieuwde toelating, in dit geval een verlenging met een aanpassing in de toepassingsvoorwaarde.

Twee herbiciden verdwenen van de lijst. Het betreft CropGuard S-Metolachloor en Inter Moesson.