In de junivergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kwam het college met toelatingen, uitbreidingen en wijzigingen. Nieuwe toelatingen betroffen de teelten van granen en maïs.

Het onkruidbestrijdingsmiddel Genki kreeg een toelating in maïs. Fungicide Euskatel kreeg een toelating in wintertarwe, winterrogge, triticale, zomertarwe en zomergerst. Herbicide Merlin kreeg onder nieuwe driftbeperkende voorwaarden een verlenging in maïs. Onkruidmiddel Vextramitron 700 SC kreeg een wijziging op het etiket: het mag ook met 95 procent driftreducerende techniek gebruikt worden.

Voor biofungicide Taegro kwam een uitbreiding in aardappelen, granen, maïs, bieten, peulvruchten, graszaad en een reeks groenbemesters, biobased teelten, groen te oogsten erwten en bonen met peul en erwten zonder peul en in wortelgewassen, uien en knoflook.

Gewas-ziekte combinaties

Het Ctgb wil bij bepaalde combinaties van ziektes en gewassen middelen vervangen voor significant veiliger alternatieven. Daarom vervalt de toepassing van fungicide Dagonis in wortels als ze echte meeldauw en loofverbruining hebben. Op dezelfde manier vervalt fungicide Vibrance Star bij kafjesbruin in zomer- en wintertarwe.

Het Ctgb trok vier middelen in. Zorvec Endavia vervalt met een opgebruiktermijn tot 13 december. Het middel werd gebruikt bij valse meeldauw in uien. Fungicide Versilus tegen phytophthora verdwijnt eveneens met een opgebruiktermijn tot 13 december 2024. Groeiregulator Primo Maxx II (gras) gaat per 1 augustus de schappen uit, met een opgebruiktermijn tot februari 2026. Dit middel was vooral bekend bij terreinbeheer. Het eveneens verdwijnende Fazilo Spray (per direct) is een insecticide voor particulieren.

Lees alle details over toelatingen op de internetpagina van het Ctgb.