Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft het insectenbestrijdingsmiddel InSyst SL toegelaten. Het middel mag toegepast worden in winter- en zomertarwe. Onkruidmiddel Rexade kreeg een toelating in wintertarwe.

Twee schimmelbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof azoxystrobin kregen uitbreidingen naar kleine teelten. Het betreft twee middelen van Syngenta: Ortiva en Amistar. De kleine teelten betreffen peulvruchten, bol- en knolgewassen, graszaad en veredeling en zaadteelt van siergewassen. De details zijn te vinden op het etiket en op de internetpagina van het Ctgb.

Insecticide Sanotetramat Pro is ingetrokken evenals groeiregulator Ormet Plus. Beide middelen zijn per direct van de markt.

Lees alle details over de toelatingen in de samenvatting van de collegebesluiten.