De coulanceregeling waardoor ondernemers langer de tijd hebben om de verplichte punten te behalen voor hun spuitlicentie is voor de laatste keer verlengd.
Voor alle licenties met een einddatum van 16 maart 2020 tot en met 30 april 2021 geldt dat mensen tot uiterlijk 1 mei 2021 de tijd krijgen om hun ontbrekende kennisbijeenkomsten te volgen. Wanneer er voldoende kennisbijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met ingang van de einddatum van de bestaande licentie. Voor licenties met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulanceregeling niet. Met de innovatie en diversiteit aan kennisbijeenkomsten: volledig online, webinars en bijeenkomsten wordt verwacht dat deze verlenging van de coulanceregeling afdoende is.

De regeling is afgelopen voorjaar in het leven geroepen. Als gevolg van de corona-uitbraak konden toen veel licentiebijeenkomsten niet meer doorgaan. Inmiddels is duidelijk dat de opgelopen achterstand in het aanbod dit jaar niet meer in te halen is. Dat komt onder andere doordat de verplichte 1,5 meter afstand beperkingen stelt aan de groepsgrootte. Ook het organiseren van bijeenkomsten verloopt moeizamer, bijvoorbeeld omdat horecagelegenheden momenteel dicht zijn.

Voorlopig zal het aanbod en de capaciteit van fysieke bijeenkomsten beperkter zijn dan andere jaren, is de verwachting. Dat vraagt van zowel aanbieders als deelnemers enige flexibiliteit en creativiteit. Naast fysiek aanbod komen er ook steeds meer alternatieve vormen van kennisoverdracht, zoals webinars en online bijeenkomsten. Om deze mogelijkheid beter te kunnen benutten is mede op verzoek van LTO het maximumaantal van tien deelnemers komen te vervallen. Een ander alternatief is het volgen van individuele digitale lessen, bijvoorbeeld via Spuitlicentie.nl. Leden van LTO kunnen deze volgen tegen gereduceerd tarief.

Bron: LTO Nederland