CLM Onderzoek & Advies heeft onlangs de milieumeetlat gewasbescherming uitgebreid met vijftig nieuwe middelen. Het gaat onder meer om Flim, Belanty en Kenja. Ook is de CLM-milieumeetlat aangevuld met een enkele basisstoffen.

Volgens CLM neemt de belangstelling voor de milieumeetlat toe, onder meer als onderdeel van kritische prestatie-indicatoren en bovenwettelijke kwaliteitsschema’s als Beter voor Natuur & Boer en On the way to PlanetProof.

In de nieuwste versie van de milieumeetlat worden meetgegevens uit de grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen meegenomen in de systematiek. Verder zijn de milieubelastingspunten van middelen met glyfosaat, bentazon en deltamethrin aangepast vanwege nieuwe milieu-informatie.

 

Basisstoffen

Ook is een aantal basisstoffen toegevoegd. Dat zijn stoffen die al voor een ander doel op de markt zijn, maar die ook als gewasbeschermingsmiddel mogen worden gebruikt. Deze stoffen hebben een laag risico voor het milieu. Toegevoegd zijn onder meer Salix cortex, mosterdzaadpoeder, Equisetum arvense L. (heermoes) met een werking tegen schimmels en Urtica spp (brandnetel) met een werking tegen insecten.

Voor een aantal teelten heeft CLM de milieubelastingskaarten vernieuwd. Het gaat om cichorei, consumptieaardappelen, mais, prei en zaaiuien. De middelen zijn ook toegevoegd aan deze vernieuwde kaarten, waarmee boeren en adviseurs de risico’s kunnen opzoeken, zodat ze indien mogelijk kunnen kiezen voor een alternatief.

 

Grondwater

Drinkwaterbedrijven maken zich al langer zorgen over gewasbeschermingsmiddelen die worden gevonden in het grondwater. De herbiciden bentazon en glyfosaat zijn voorbeelden van stoffen die structureel worden aangetroffen in het grondwater. De modelberekening die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt en die als basis dient voor de milieumeetlat, blijkt in de praktijk de risico’s in sommige gevallen onvoldoende in te schatten, constateert CLM.

Daarom is het al langer de wens meetgegevens mee te nemen om de risicoberekening te verbeteren. De grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen werd in 2017 gepubliceerd. Het instrument ontsluit meetresultaten van drinkwaterbedrijven en provincies die het grondwater bemonsteren.

Wanneer een gewasbeschermingsmiddel meerdere keren normoverschrijdend wordt aangetroffen in het grondwater, werkt dit vanaf nu door bij het vaststellen van de milieubelastingspunten voor grondwater. Het middel kleurt bij een gangbare dosering oranje op de milieumeetlat, als waarschuwing voor het risico op uitspoeling. Het gebruik van een alternatief met minder risico’s is in dat geval aanbevolen, stelt CLM.