Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw is in 2020 met ruim 11 procent gedaald ten opzichte van 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het totale middelengebruik in de landbouw in 2020 is vastgesteld op 4,99 miljoen kilo werkzame stof. Dat was bij eerdere inventarisaties in 2016 nog 5,62 miljoen kilo en in 2012 5,76 miljoen kilo werkzame stof. Het CBS publiceerde vorige week de voorlopige cijfers voor 2020. De definitieve cijfers worden in juni 2022 verwacht.

De totale oppervlakte waarop de gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt, was in 2020 701.900 hectare. Dat is ruim 13.500 hectare meer dan vier jaar daarvoor. Ten opzichte van 2016 daalde het gemiddelde middelengebruik per hectare van 7,9 kilo naar 7 kilo. De hoeveelheid middelen die zijn gebruikt per hectare, daalde van gemiddeld 8,2 naar gemiddeld 7,1.

Schimmels en bacteriën
De daling van het middelengebruik is vooral toe te schrijven aan de middelen die worden gebruikt voor de bestrijding van schimmels en bacteriën. Dat zijn voornamelijk de fungiciden. Hiervoor werd in 2016 nog 2,74 miljoen kilo aan werkzame stof toegepast. In 2020 was dit nog 2,19 miljoen kilo ofwel een afname van bijna 20 procent.

Ook van herbiciden, voor onkruidbestrijding en loofdoding, noteert het CBS een daling in gebruik van 1,45 miljoen kilo in 2016 naar 1,25 miljoen kilo in 2020. Insecticiden zijn in 2020 wel meer toegepast. Het middelengebruik voor de bestrijding van insecticiden en mijten steeg van 1,20 miljoen kilo naar 1,34 miljoen kilo.

Overigens hebben de CBS-cijfers betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bescherming van de plantaardige productie in de professionele akkerbouw en tuinbouw. Onder gewasbeschermingsmiddelen verstaat het CBS zowel middelen op basis van chemische werkzame stoffen als middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen.

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Unsplash