Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Boeren in Overijssel voeren 7.000 kilo middelen af


14-03-2022

Ruim 160 boeren uit Overijssel hebben gezamenlijk bijna 7.000 kilo verouderde gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Dat meldt adviesbureau CLM die de actie uitvoerde in opdracht van provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drentse Overijsselse Delta.

Deelnemers aan de actie leverden gemiddeld 43 kilo gewasbeschermingsmiddelen in. Herbiciden werden het meest ingeleverd (34 procent), gevolgd door fungiciden (17 procent) en insecticiden (14 procent). Aan de actie deden 66 akkerbouwers, rond de dertig loonwerkers en veehouders en veertig glastuinders mee.

Boeren en telers konden kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Restanten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen om verschillende redenen in de middelenkast blijven staan. Zo kan het zijn dat een teler is overgestapt op een andere teelt of dat de toelating van het middel is vervallen.

Uitstellen
Ondernemers stellen het opruimen van de gewasbeschermingsmiddelenkast soms uit, omdat een laagdrempelige afvoerroute ontbreekt. Normaliter moeten bedrijven tegen betaling een afvalinzamelaar inschakelen. Ook kunnen zij verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren bij de gemeentelijke milieustraat, maar niet alle gemeenten faciliteren dit, laat CLM weten.

Tekst: Tienke Wouda
Foto: Horticoop

Emissieprotocollen geven akkerbouwer houvast Afzet gewasbeschermingsmiddelen in EU blijft redelijk stabiel Twee fungiciden en twee herbiciden toegelaten Ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen stijgt Opgebruiktermijn voor stapelmiddelen stopt op 6 oktober Proef met naleving middelengebruik in gerberateelt Tijdelijke vrijstelling Verimark in paprikateelt Toelatingen fungiciden en herbiciden Graanhandel vraagt om uitzonderingsregel residuen Minister weerlegt conclusies PAN Nederland over residuen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief