Als er niet voldoende groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, lukt het boeren tuinders niet om verder te verduurzamen. Dat zegt Helma Verberkt, specialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland.

‘Sectoren hebben hun ambities voor vergroening uitgesproken en ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een mooie visie gepresenteerd. Maar van al deze plannen komt weinig terecht als we niet over de juiste groene middelen beschikken’, stelt Verberkt.

Directeur Piet Boonekamp van de branchevereniging voor groene gewasbescherming Artemis vindt dat ingediende toelatingsdossiers te lang op de plank blijven liggen. ‘Via onze leden horen we dat er wachttijden zijn van drie tot vier jaar. In de hele Europese Unie wachten nu 140 biologische middelen op een toelating.’

 

Geen voorrang

Volgens Boonekamp heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een gebrek aan capaciteit. ‘Dit komt door de vele beoordelingen voor herregistratie van middelen. Helaas krijgen biologische middelen geen voorrang ondanks toezeggingen in de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen. De beoordelingsprocedure is daarop nooit aangepast.’

Door de vertraagde toelating ontstaan steeds meer knelpunten, constateren LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland. ‘We zien dat vanwege de Europese herregistratie versneld middelen wegvallen. Juist in de overgang naar teeltsystemen gebaseerd op meer plantweerbaarheid zijn groene middelen hard nodig om dat te ondersteunen’, zegt Verberkt.

Zonder goede alternatieven voor chemische middelen heeft het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weinig nut, meent Boonekamp. Hij pleit voor snelle aanpassing van de procedures. ‘Hopelijk volgen Nederland en de overige EU-lidstaten daarin het voorbeeld van Frankrijk. Daar wordt via een nationale strategie de ontwikkeling en het gebruik van biologische middelen actief gestimuleerd.’

 

Verantwoordelijkheid

LTO Nederland probeert de urgentie van het beschikbaar komen van groene alternatieven al langer politiek onder de aandacht te brengen. ‘Het is belangrijk dat landbouwminister Carola Schouten en het huidige kabinet hier nog verantwoordelijkheid voor nemen en niet overlaten aan een volgend kabinet’, vindt Verberkt.

‘We willen vooral weten wat Schouten kan doen aan de lange wachttijden. Deze vertraging past niet bij haar gedachtegoed over vergroening en duurzame landbouw. Er is nu daadkracht nodig om de vastgestelde doelen te kunnen realiseren.’