Het Duitse chemieconcern Bayer schrapt banen in het management en overweegt zijn takken voor gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen af te splitsen. Het concern leed in het derde kwartaal van 2023 bijna 4,6 miljard euro verlies, onder meer door grote afschrijvingen op zijn landbouwproducten.

Tegen het einde van dit jaar schrapt Bayer een aantal lagen in het management en de coördinatie. Volgens het chemieconcern leidt dat tot een significante vermindering van het personeelsbestand. Onduidelijk is om hoeveel banen het precies gaat.

Volgens CEO Bill Anderson van Bayer zal 95 procent van de besluitvorming verschuiven van managers naar de mensen die het werk doen. Wereldwijd werken er meer dan 101.000 mensen bij Bayer. Het concern is actief in 83 landen, waaronder Nederland.

Glyfosaat

Het miljardenverlies van Bayer in juli, augustus en september komt door aanhoudende problemen in de landbouwtak. In het derde kwartaal kampte het chemieconcern met dalende verkopen van zijn belangrijkste producten waar glyfosaat in zit en het concern heeft de prijzen van deze middelen verlaagd. Daarnaast droegen hogere rentetarieven bij aan het verlies. Anderson: ‘We zijn niet blij met de prestaties van dit jaar. Bijna 50 miljard euro omzet, maar nul cashflow is gewoon onacceptabel.’

Tijdens een investeerdersbijeenkomst in maart volgend jaar maakt Bayer meer bekend over zijn toekomstplannen. Dan wordt mogelijk ook duidelijk welke divisie het concern afsplitst. Bayer keek eerder naar het afscheiden van zowel zijn landbouwtak als geneesmiddelentak, maar zegt niet van plan te zijn om beide takken af te splitsen.