In de boomgaard komt steeds meer techniek beschikbaar voor de onkruidbestrijding. Mechanische en chemische onkruidbestrijding werkt met zelfrijdende techniek en is vaak elektrisch aangedreven. Op de Appeldag in Randwijk werd het getoond.

Tijdens de Appeldag, georganiseerd door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Delphy , vielen mechanische en chemische bestrijding van onkruid met precisie en autonoom rijdende machines op. Daarnaast toonde de organisatie de vooruitgang in de elektrisch aangedreven trekkers en werktuigen. De elektrische mechanisatie wordt preciezer, eenvoudiger in te stellen en sneller, maar de prijzen zijn nog altijd hoog. Een voordeel van elektrisch aangedreven trekkers voor pluktreintjes is dat ze geen dieseldamp uitstoten.

Lees meer over de laatste ontwikkelingen in Nieuwe Oogst.