De Nederlandse agrochemische industrie heeft in 2020 7 procent meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht dan in het jaar ervoor. Het gaat om 9,8 miljoen kilo aan werkzame stof. Van het totale verkoopvolume wordt een groot deel buiten de landbouw gebruikt.

In 2019 en 2018 betrof de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen respectievelijk 9,2 miljoen kilo en 9,4 miljoen kilo aan werkzame stof. Van 2011 tot met 2017 boekte de Nederlandse agrochemische industrie steeds een gezamenlijke afzet tussen 10 miljoen kilo en ruim 11 miljoen kilo aan werkzame stof. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerder dit jaar maakte het CBS bekend dat de Nederlandse landbouw in 2020 bijna 5 miljoen kilo aan werkzame stof voor gewasbescherming gebruikte. Het grote verschil tussen de totale afzet en het gebruik in de landbouw laat volgens CBS-woordvoerder Cor Pierik zien dat ook buiten de agrarische sector substantiële hoeveelheden aan gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Particulieren

Dat gaat dan om gewasbeschermingsmiddelengebruik door particulieren of bijvoorbeeld in het openbaar groen en langs snelwegen en spoorrails. ‘Verder bepalen we als CBS het gebruik in de landbouw op basis van een lijst met vijftig belangrijke gewassen. Gebruik in de overige gewassen tellen we niet mee als landbouwgebruik. Tot slot is er ook een mogelijkheid dat een deel van de in Nederland verkochte middelen in het buitenland wordt gebruikt’, verklaart Pierik.

Van de in Nederland verkochte gewasbeschermingsmiddelen in 2020 is 4 miljoen kilo aan werkzame stof gebruikt voor de bestrijding van schimmels en bacteriën. Dat is iets meer dan in 2019. Aan herbiciden daalde de verkoop met een fractie tot 2,6 miljoen kilo. Voor de bestrijding van insecten en mijten steeg de omzet van de agrochemische industrie met 20 procent tot 2,4 miljoen kilo. De afzet van overige middelen voor bijvoorbeeld grondontsmetting en groeiregulatie komt op 0,9 miljoen kilo.

Van de totale afzet aan gewasbeschermingsmiddelen door de Nederlandse agrochemische industrie is het aandeel chemisch ruim 99 procent. De verkoop van microbiologische middelen en middelen van botanische oorsprong stelt het CBS vast op 17.000 kilo aan werkzame stof.

Tekst: Haijo Dodde, foto: Han Reindsen