Met de actie ‘Bezem door de middelenkast’ werden in grote delen van het land duizenden kilo’s restanten van gewasbeschermingsmiddelen opgehaald en verantwoord afgevoerd. Peter Leendertse van het CLM is blij met dit resultaat, maar nog liever zou hij zien dat er een functionerend landelijk systeem was voor verantwoord afvoeren van resten van gewasbeschermingsmiddelen.

‘We stelden een aantal jaren geleden vast dat de afvoer van restanten slecht loopt’, zegt Leendertse. ‘Dat is jammer en er zitten risico’s aan. Middelen kunnen toch in het milieu komen. Dat staat nog los ervan dat de werkzaamheid na jaren ook slechter wordt. Waterschappen en provincies vonden het dan ook belangrijk om de actie ‘Bezem door de middelenkast’ te doen.’

De teller van de door de jaren gehouden acties staat op ruim 112.000 kilo afgevoerde middelenresten. Voor boeren was het een goede kans om de middelen af te voeren. Er zijn zelfs gebieden die twee maal zo’n actie hielden en bij de tweede keer weer honderden deelnemers hadden. ‘Soms staat er echt oud spul in de kasten. Je mag dichte verpakkingen inleveren bij de leverancier, maar met geopende verpakkingen blijven de ondernemers vaak zitten.’

Bij een aantal gemeentes kunnen boeren resten van gewasbeschermingsmiddelen inleveren bij het inzamelpunt voor klein chemisch afval. Kosten voor de afvoer en vernietiging zijn te verhalen op de stichting voor het opruimen van gewasbeschermingsrestanten (Storl). Hoewel dat beleid is, hebben echter lang niet alle gemeentes hier voor getekend. Leendertse: ‘Als het dan bij de telers blijft staan, moeten die zelf wat regelen met een afvalinzamelaar.’

Wat er nog staat

Hoeveel restanten nog bij telers in de middelenkasten staan, kan Leendertse niet zeggen. Er zijn ondernemers die de voorraad heel precies bijhouden en weg laten halen wat niet meer mag, maar er staat vast nog veel oud spul in de kasten of, erger, ergens anders. De deelnemers aan de actie gaven vaak 5 tot 10 kilo restafval mee.

Het precies bijhouden is volgens Leendertse, zeker voor telers met een divers bouwplan, behoorlijk gecompliceerd. Deel van de actie ‘Bezem door de middelenkast’ is dat voor de telers  alles goed geregeld is en dat er geen onaangename verrassingen volgen. ‘We zeggen dan ook tegen de telers die meedoen dat ze de gelegenheid goed moeten aanpakken om alles af te voeren.’

Het CLM probeert met voorlichting de telers actief te betrekken bij de afvoer van restanten. Lastig is dat er gemeentelijke verschillen zijn. ‘Dat het niet eenduidig geregeld is, dat is een nadeel. Er is nationaal beleid, maar dat functioneert niet voldoende. In België kunnen telers de restanten via hun leveranciers teruggeven. Dat zou een alternatief zijn.’