Onafhankelijke adviseurs moeten boeren en tuinders verplicht periodiek advies geven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer.

Als het aan Adema ligt, moeten deze adviseurs regelmatig worden bijgespijkerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Adviseurs zijn nu nog vaak verbonden aan toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan volgens de minister een ongewenste prikkel opleveren bij de keuze om gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Omdat geïntegreerde gewasbescherming en niet-chemische maatregelen een centrale rol krijgen, moet het advies onafhankelijk en vrij van financiële prikkels zijn, stelt Adema.

Europese Unie

In de Europese Unie wordt gewerkt aan vergelijkbare regelgeving voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nederland steunt dit onderdeel. Mocht Brusselse besluitvorming hierover te lang op zich laten wachten, dan wil Adema het verplichte advies eerder in Nederland invoeren.

In de Kamerbrief erkent de minister de grote waarde van het fijnmazige netwerk van adviseurs waarover boeren en tuinders in Nederland kunnen beschikken. Wel wil hij de kwaliteit van adviezen over geïntegreerde gewasbescherming verder verbeteren en daarmee de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen.

Om dat te bereiken, denkt Adema aan het aanscherpen van de vakbekwaamheidseisen voor adviseurs en het versterken van het scholingsaanbod voor telers op het terrein van geïntegreerde gewasbescherming. Daarnaast komt de komende jaren steeds meer inzicht in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de mate waarin boeren en tuinders geïntegreerde bescherming toepassen.

Tekst door Peter Smit en foto door Han Reindsen