Het merendeel van de champignon- en witloftelers houdt zich aan de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2020. Van de geïnspecteerde bedrijven hield 93 procent zich aan de regels. Dat komt dicht bij de beoogde 95 procent naleving.

Dit resultaat werd pas bereikt nadat geïnspecteerde bedrijven in de donkere teelten de kans kregen om onvolkomenheden te herstellen. Dat gebeurde bij een tiental bedrijven, waarbij het vaak ging om administratieve zaken. Toch waren er nog twee bedrijven die hun zaken niet op orde hadden. Daar heeft de NVWA handhavend opgetreden en een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld.

De inspecties concentreerden zich op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat gebeurde mede naar aanleiding van een melding van onjuist gebruik in de witlofteelt in 2018. In totaal heeft de NVWA op 27 bedrijven inspecties uitgevoerd, waarvan zeventien keer bij de paddenstoelenteelt en tien keer bij de witloftrek.

De meest voorkomende onvolkomenheden hadden te maken met gewasbeschermingsmonitor, de biocidenadministratie en het inleveren van vervallen gewasbeschermingsmiddelen. Alhoewel het eindbeeld van 93 procent naleving een positief beeld oplevert, vindt de NVWA het aantal bedrijven dat afwijkingen moest herstellen vrij hoog.

Tekst: Lisa Schouten
Foto: Job Hiddink